Mẫu phiếu đánh giá viên chức chính xác và đầy đủ nhất hiện nay

Mẫu phiếu đánh giá viên chức, công chức là một dạng văn bản nhằm đánh giá năng lực của một cá nhân nào đó đang làm việc tại cơ quan bộ máy nhà nước. Phần nội dung phiếu đánh giá thường trình bày những phần tự nhận xét bản thân, xếp loại viên chức nếu đạt thành tích xuất sắc.

Sau đây Giupban.com.vn sẽ giới thiệu các đến bạn mẫu phiếu đánh giá viên chức chính xác và đầy đủ nhất hiện nay, hi vọng nội dung bài viết này giúp bạn năng cao những ưu điểm, trở thành một viên chức xuất sắc nhất.

Tìm hiểu mẫu phiếu đánh giá viên chức chính xác và đầy đủ nhất

Phiếu đánh giá viên chức là gì?

Đây là một loại văn bản nhằm đánh giá năng lực của nhân viên công chưc, viên chức đang làm việc tại cơ quan nhà nước, địa phương, trường học,… nhằm xem xét điểm mạnh yếu của viên chức, căn cứ vào đó để có khen phạt rõ ràng.

Dựa vào nội dung của phiếu đánh giá viên chức, cấp trên sẽ thấy được toàn bộ năng lực mà công chức, viên chức đã cống hiến cho sự nghiệp đất nước.

Gợi ý mẫu phiếu đánh giá viên chức năm 2019

Sở GD&ĐT tỉnh….

Đơn vị: Trường…….

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC NĂM 2019

Họ và tên viên chức:………………………..

Chức vụ: …………………………..

Đơn vị công tác (Khoa, phòng, ban và tương đương thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố):……………………………………

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN:

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

Cá nhân viên chức luôn thực hiện tốt các đường lối chính sách, chủ trương mà Đảng và nhà nước đề ra

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Hợp đồng làm việc hoặc theo nhiệm vụ được giao:

– Luôn hoàn thành tốt các công tác sổ sách cá nhân và tổ chức, luôn giao nộp đúng quy định thời gian mà tổ và nhà trường đưa ra. Cá nhân viên chức luôn hoàn tất mọi công việc được giao.

– Tích cực tham giai phong trào của trường lớp đề ra.

3. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

– Cá nhân viên chức luôn trung thực, tuân thủ các kỷ cương, khách quan trong công tác giảng dạy và có trách nhiệm với học sinh.

– Nghiêm túc chấp hành nội quy, tác phong làm việc một cách khoa học, tinh thần tự phê phán luôn đúng hàng đầu, luôn quan tâm và chăm sóc giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn cùng nhau tiến bộ.

4. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức

Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành.

5. Việc thực hiện nghĩa vụ khác của viên chức:

– Nêu cao tinh thần học tập, rèn luyện chuyên môn, trao dồi kinh nghiệp từ các đồng nghiệp trước và sau.

– Bản thân viên chức luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước đề ra, thực hiện tốt những quy định nơi viên chức đang cư trú và làm việc.

Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý ngoài các mục nêu trên phải đánh giá thêm các mục sau:

a. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

b. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

6. Tự phân loại viên chức:

6.1 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

6.2 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

6.3 Hoàn thành nhiệm vụ

6.4 Không hoàn thành nhiệm vụ

->Viên chức chọn cho mình một mục nhằm đánh giá cá nhân viên chức đang thực hiện nhiệm vụ được giao như thế nào.

7. Tự nhận Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng:

a. Danh hiệu thi đua (Chiến sỹ thi đua….):

……………………………………………………………………………………….

b. Hình thức khen thưởng( Bằng khen, Giấy khen,…):

……………………………………………………………………………………….

…, ngày… tháng… năm…

Viên chức tự nhận xét, đánh giá

(ký tên, ghi rõ họ tên)

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC: ( Phần này do thủ trưởng trực tiếp ghi; Người đứng đầu cơ quan sử dụng Viên chức có trách nhiệm đánh giá viên chức thuộc quyền; việc đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện)

1. Nhận xét, đánh giá:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

2. Kết luận: Viên chức đạt loại ……………………………………………..

…, ngày… tháng …năm ….

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

(ký tên, ghi rõ họ tên)

Bên trên là mẫu phiếu đánh giá viên chức chính xác và đầy đủ nhất hiện nay, mẫu phiếu này giúp cấp trên đánh giá đúng năng lực công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan nhà nước, địa phương, trường học,…Việc đánh giá viên chức nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực làm việc, trình độ chuyên môn. Hi vọng thông qua nội dung bài viết này cá nhân viên chức có thể tự đánh bản thân một cách chính xác và khách quan, chúc bạn luôn thành công trong sự nghiệp!

Blog, Hỏi Đáp - Tags:
DMCA.com Protection Status | Sitemap | Mail