Bài văn khấn cúng sao giải hạn sao Thái Dương đầu năm cho nam và nữ

Bài văn khấn cúng sao giải hạn sao Thái Dương dành cho các tuổi gặp sao Thái Dương chiếu mạng. Sao Thái Dương chính là Mặt Trời là “đệ nhất cát tinh” trong bộ Cửu diệu tinh quân. Với các tuổi gặp sao Thái Dương chiếu mạng, thì năm đó sẽ là năm đại cát, đại lợi, tài lộc hanh thông, tiền tài  công danh đều tốt đẹp cho nam giới. Tuy nhiên, sao Thái Dương chiếu mạng ở nữ giới mang đến ốm đau bệnh tật. Vì vậy với các tuổi nữ mạng gặp sao Thái Dương chiếu mạng cần lập đàn cúng sao giải hạn sao Thái Dương đầu năm.

Đặc tính của sao Thái Dương

– Sao hạn này là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Nam giới gặp sao hạn Thái Dương chiếu mệnh thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng Đại cát.
– Nếu nữ giới gặp sao hạn này chiếu mệnh thì thường hay bị đau ốm, thường gặp tai ách, làm ăn khó khăn nhất là tháng 6 và tháng 10 âm lịch.
– Người già cả trên 6, 7 mươi gặp sao hạn này chiếu mệnh đau ốm nhẹ cũng khó qua khỏi.
– Đàn ông đi làm ăn đắc sáng suốt, đi xa có tài lợi đắc an khang.

Về đặc tính thì sao Thái Dương là sao tốt đối với đàn ông còn phụ nữ thì lại không tốt nên đối với phụ nữ thì làm lễ Cúng sao giải hạn còn đàn ông thì cần làm lễ Nghinh sao giải hạn.

Năm tuổi có sao Thái Dương chiếu mạng:

– Nam giới tuổi:05-14-23-32-41-50-59-68-77
– Nữ giới tuổi:07-16-25-34-43-52-61-70-79

Cách cúng sao giải hạn sao Thái Dương

Chuẩn bị lễ vật cúng sao giải hạn sao Thái Dương:

– Bài vị màu vàng
– Mũ vàng
– Hương hoa
– Phẩm oản
– 36 đồng tiền

Cúng sao giải hạn vào tối ngày 27 dùng Hỏa đón như đeo trang sức đá quý màu đỏ, tím là thạch anh tím, hồng ngọc, ngọc vân hồng… Trên bàn thờ đặt 12 ngọn đèn (nến) bố trí theo các vị trí hướng sao hiện.

Bài vị: Dùng sớ viết tên trên giấy màu đỏ: Nhật Cung Thái Dương Tiên Tử Tinh Quân Vị Tiền.

Lễ cúng sao giải hạn sao Thái Dương hướng về chính Đông. Tất cả mọi thứ chuẩn bị phải màu Đỏ, nếu thứ gì có màu sắc khác thì để bên dưới, để những thứ màu Đỏ lên trên.

Bài văn nghinh cúng sao Thái Dương (cho nam)

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.

– Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại Đế.

– Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân.

– Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải Ách Tinh Quân.

– Con kính lạy Đức Nhật cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân.

– Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân Quân.

Tín chủ (chúng) con là: …………………………….

Hôm nay là ngày …… tháng …… năm ….. tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiên lập linh án tại (địa chỉ) ……………….. để làm lễ nghinh sao giải hạn sao Thái Dương chiếu mệnh.

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

Bài văn khấn cúng sao giải hạn sao Thái Dương (cho nữ)

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.

– Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại Đế.

– Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân.

– Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải Ách Tinh Quân.

– Con kính lạy Đức Nhật cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân.

– Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân Quân.

Tín chủ (chúng) con là: …………………………….

Hôm nay là ngày …… tháng …… năm ….. tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiên lập linh án tại (địa chỉ) ……………….. để làm lễ cúng sao giải hạn sao Thái Dương chiếu mệnh.

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

Phục duy cẩn cáo!

Sau khi lễ xong bạn hãy chờ hết tuần hương thì đem bài vị, tiền vàng và hóa sớ. Sau đó bạn hãy vẩy rượu lên phía trên và lấy muối gạo rắc xung quanh bốn phương tám hướng.

Trên đây là hướng dẫn cách cúng, bài nghinh và bài khấn cúng sao giải hạn sao Thái Dương mà mà mọi người có thể thực hiện đầu năm để giảm bớt ốm đau bệnh tật, mọi việc suôn sẻ cho một năm bình an. 

Xem Tử Vi - Tags: